Trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp

Trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp được quy định cụ thể như thế nào? Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp.

Sau đây Lawkey xin được san sẻ lao lý về nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp tới người sử dụng :

Văn bản pháp luật điều chỉnh

  • Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC

    Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Thông tư 92/2015/TT-BTChướng dẫn triển khai thuế giá trị ngày càng tăng và thuế thu nhập cá nhân so với cá nhân cư trú có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; hướng dẫn thực thi một số ít nội dung sửa đổi, bổ trợ về thuế thu nhập cá nhân pháp luật tại Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những Luật về thuế 71/2014 / QH13 và Nghị định 12/2015 / NĐ-CP pháp luật cụ thể thi hành Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những Luật về thuế và sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp 

Khấu trừ thuế là việc doanh nghiệp trả thu nhập thực thi tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Doanh nghiệp phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi trả những khoản thu nhập sau đây cho cá nhân :

Thu nhập của cá nhân không cư trú

Doanh nghiệp trả những khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập .

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba ( 03 ) tháng trở lên thì doanh nghiệp trả thu nhập thực thi khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba ( 03 ) tháng trở lên tại nhiều nơi .– Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba ( 03 ) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì doanh nghiệp trả thu nhập vẫn triển khai khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần .– Đối với cá nhân là người quốc tế vào thao tác tại Nước Ta thì doanh nghiệp trả thu nhập địa thế căn cứ vào thời hạn thao tác tại Nước Ta của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang thao tác tại Nước Ta để tạm khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần ( so với cá nhân có thời hạn thao tác tại Nước Ta từ 183 ngày trong năm tính thuế ) hoặc theo Biểu thuế toàn phần ( so với cá nhân có thời hạn thao tác tại Nước Ta dưới 183 ngày trong năm tính thuế ) .

Doanh nghiệp bảo hiểm

+ Có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế so với khoản tiền phí tích góp tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ ( không gồm có bảo hiểm hưu trí tự nguyện ), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích góp về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý Nước Ta .+ Doanh nghiệp trả thu nhập có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc góp phần trước khi trả lương cho người lao động so với khoản bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích góp về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp lý Nước Ta được phép bán bảo hiểm tại Nước Ta mà tổ chức triển khai, cá nhân trả thu nhập mua cho người lao động .

Thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; thu nhập từ hoạt động cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê tài sản

– Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trả tiền hoa hồng cho cá nhân làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp với số tiền hoa hồng trên 100 triệu đồng / năm có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân .– Doanh nghiệp thuê gia tài của cá nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập trên 100 triệu đồng / năm cho cá nhân cho thuê gia tài nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận hợp tác bên đi thuê là người nộp thuế thay .

Thu nhập từ đầu tư vốn

Doanh nghiệp trả thu nhập từ góp vốn đầu tư vốn có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân, trừ trường hợp cá nhân phải tự khai thuế so với thu nhập từ góp vốn đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng CP, cống phẩm ghi tăng vốn .

> Xem thêm: Quy định về tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán

– Công ty sàn chứng khoán, ngân hàng nhà nước thương mại nơi cá nhân mở thông tin tài khoản lưu ký sàn chứng khoán có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi giao dịch thanh toán tiền cho cá nhân .– Công ty quản trị quỹ nơi cá nhân ủy thác quản trị hạng mục góp vốn đầu tư sàn chứng khoán có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân ủy thác hạng mục góp vốn đầu tư sàn chứng khoán theo bảng phân chia của công ty gửi ngân hàng nhà nước lưu ký mà công ty mở thông tin tài khoản lưu ký .

Đối với chứng khoán chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch chứng khoán

– Trường hợp sàn chứng khoán của công ty đại chúng đã ĐK sàn chứng khoán tập trung chuyên sâu tại Trung tâm lưu ký sàn chứng khoán thì công ty sàn chứng khoán, ngân hàng nhà nước thương mại nơi cá nhân mở thông tin tài khoản lưu ký sàn chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký sàn chứng khoán .– Trường hợp sàn chứng khoán của công ty CP chưa là công ty đại chúng nhưng công ty CP ủy quyền cho công ty sàn chứng khoán quản trị Danh sách cổ đông thì công ty sàn chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán .Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền với Công ty sàn chứng khoán khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán .

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn góp của cá nhân không cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân .

Thu nhập từ trúng thưởng

Doanh nghiệp trả tiền thưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng> Xem thêm : Quy định về tính thuế Thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

Doanh nghiệp trả thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân .> Xem thêm : Quy định về tính thuế thu nhập cá nhân từ nhượng quyền thương mại

Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Doanh nghiệp trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba ( 03 ) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu ( 2.000.000 ) đồng / lần trở lên thì phải khấu trừ thuế trước khi trả cho cá nhân .>> Xem thêm : Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp

Trên đây là những thông tin cơ bản về trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Lawkey. Lawkey tự hào là  đơn vị tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán, tư vấn hợp đồng… chuyên nghiệp nhất. 

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *