Chuyển đổi đất nông nghiệp có được miễn lệ phí trước bạ?

Qua điều tra và nghiên cứu Nghị định số 140 / năm nay / NĐ-CP pháp luật về lệ phí trước bạ, ông Thanh thấy tại khoản 26 và khoản 4, Điều 9 Nghị định này có lao lý về những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ sau :
“ 4. Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và làm muối ” .
“ 26. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo ; nhà tại, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã, phường, thị xã thuộc vùng khó khăn vất vả, Tây Nguyên ; nhà tại, đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể ở những xã thuộc Chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội những xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, miền núi, vùng sâu, vùng xa ” .

Tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong các xã thuộc danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo.

Ông Thanh hỏi, nếu ông làm thủ tục ĐK để nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất so với thửa đất này thì ông có được miễn lệ phí trước bạ so với đất ở ( tại xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ) và đất nông nghiệp ( nguồn gốc đất được công nhận vào mục tiêu đất trồng cây nhiều năm ) hay không ?
Về yếu tố này, Bộ Tài chính vấn đáp như sau :
Căn cứ Nghị định số 140 / năm nay / NĐ-CP ngày 10/10/2016 của nhà nước lao lý về lệ phí trước bạ, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 1/1/2017, tại khoản 1 Điều 2 pháp luật :
“ Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ
1. Nhà, đất …. ”
Điều 3 Nghị định số 140 / năm nay / NĐ-CP pháp luật :
“ Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.”

Căn cứ khoản 5, khoản 26 Điều 5 Thông tư 301 / năm nay / TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 1/1/2017 :
“ Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ
Miễn lệ phí trước bạ thực thi theo pháp luật tại Điều 9 Nghị định số 140 / năm nay / NĐ-CP ngày 10/10/2016 của nhà nước về lệ phí trước bạ, đơn cử như sau :
… 3. Đất nông nghiệp quy đổi quyền sử dụng giữa những hộ mái ấm gia đình, cá thể trong cùng xã, phường, thị xã để thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp theo pháp luật của Luật Đất đai .
… 26. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo ; nhà tại, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã, phường, thị xã thuộc vùng khó khăn vất vả, Tây Nguyên ; nhà tại, đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể ở những xã thuộc Chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội những xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong đó :
… – Vùng khó khăn vất vả được xác lập theo những quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước phát hành Danh mục những đơn vị chức năng hành chính thuộc vùng khó khăn vất vả. ”

Theo Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn.

Căn cứ những pháp luật nêu trên, so với đất nông nghiệp, trường hợp đất nông nghiệp quy đổi quyền sử dụng giữa những hộ mái ấm gia đình, cá thể trong cùng xã, phường, thị xã thì được miễn lệ phí trước bạ .
Đối với đất ở, trường hợp cá thể có gia tài là đất ở thuộc xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, là xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả thì được miễn lệ phí trước bạ khi ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Chinhphu.vn

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *