Mẫu 01/TK-SDDPNN – Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Khi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất phi nông nghiệp theo cách hợp lý thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc kê khai thuế đất phi nông nghiệp là một nghĩa vụ bắt buộc cần phải thực hiện khi có hành vi sử dụng đất phi nông nghiệp. Vậy mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định ở đâu và thủ tục thực hiện như thế nào, ở bài viết sau đây sẽ giải đáp về vấn đề này.

Thủ tục khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thủ tục khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ được thực thi theo những bước như sau :

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền

– Trong trường hợp quyền sử dụng đất so với một thửa đất hoặc là nhiều thửa đất tại cùng một Q., cùng một huyện nhưng tổng diện tích quy hoạnh đất chịu thuế không vượt quá hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất .

Trường hợp này thì sẽ thực hiện việc lập tờ khai thuế cho từng thửa đất đó sau đó nộp hồ sơ kê khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường và không cần phải lập tờ khai thuế tổng hợp;

– Trường hợp có quyền sử dụng đất so với nhiều thửa đất ở tại những Q., những huyện khác nhau nhưng không có thửa đất nào vượt hạn mức và có tổng diện tích quy hoạnh của những thửa đất chịu thuế không vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất .
Trường hợp này phải thực thi lập tờ khai thuế cho từng thửa đất sau đó thực thi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất chịu thuế và sẽ không phải lập tờ khai tổng hợp thuế ;
– Nếu có đất ở so với nhiều thửa đất tại những Q., huyện và không có thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích quy hoạnh những thửa đất chịu thuế vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất .
Trường hợp này cần phải thực thi lập tờ khai thuế cho từng thừa đất sau đó nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất chịu thuế và cần phải lập tờ khai tổng hợp thuế nộp tại Chi cục thuế nơi làm thủ tục kê khai tổng hợp ;
– Trong trường hợp có quyền sử dụng đất so với nhiều thửa đất tại những Q., huyện khác nhau và chỉ có một thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì phải triển khai lập tờ khai thuế cho mỗi thửa đất sau đó nộp tại Ủy ban nhân xã, phường nơi có đất chịu thuế và phải lập tờ khai tổng hợp tại Chi cục thuế nơi có thửa đất ở vượt hạn mức .
Như vậy tùy thuộc theo việc sử dụng hạn mức đất phi nông nghiệp khác nhau thì sẽ nộp hồ sơ tại những cơ quan, đơn vị chức năng khác nhau .

Theo đó khi kê khai thuế cần sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Bước 2: Nhận thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Sau khi nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì hồ sơ sẽ được xem xét và xử lý trong thời hạn như sau : 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được thông tin nộp thuế thì người nộp thuế có quyền phản hồi ( sửa chữa thay thế, kê khai bổ trợ ) về những thông tin trên thông tin và gửi tới nơi nhận hồ sơ khai thuế .
– Nếu như không có quan điểm phản hồi thì số thuế đã ghi trên thông tin được coi là số thuế phải nộp .

Bước 3 : Nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Khi đã hoàn thành xong việc kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ kê khai và nộp hồ sơ tại cơ quan quan có thẩm quyền tiếp đón và có thông tin về việc nộp thuế thì người sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ triển khai việc nộp thuế theo pháp luật của pháp lý .
Người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế theo đúng thời hạn lao lý tại Thông tư 130 / năm nay thông tư của bộ kinh tế tài chính .
Theo pháp luật của pháp lý hiện hành nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất. Do vậy người sử dụng đất phi nông nghiệp dù là cá thể, hộ mái ấm gia đình hay là tổ chức triển khai thuộc đối tượng người dùng chịu thuế theo lao lý của Luật sử dụng đất phi nông nghiệp và những văn bản có hướng dẫn tương quan khác thì phải triển khai kê khai thuế và nộp thuế theo lao lý .

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo lao lý của pháp lý lúc bấy giờ những đối tượng người tiêu dùng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm có :
– Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị ;
– Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp gồm có : đất kiến thiết xây dựng khu công nghiệp ; đất làm mặt phẳng kiến thiết xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại ; đất khai thác, chế biến tài nguyên ; đất sản xuất vật tư thiết kế xây dựng, làm đồ gốm ;

Đây là những đối tượng phải chịu thuế theo quy định của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và khi khai thuế sẽ phải sử dụng theo đúng mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Việc khai thuế và nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất phi nông nghiệp, theo đó hồ sơ khai thuế phải nộp của năm gồm có :

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 01/TK-SDDPNN áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN áp dụng cho tổ chức theo thông tư 156/2013/TT-BTC;

– Có những sách vở tương quan đến thửa đất chịu thuế như : Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyết định hành động giao đất, quyết định hành động, hợp đồng cho thuê đất, quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ;
– Có những sách vở chứng tỏ thuộc diện được miễn, giảm thuế nếu có .

Đây là những tài liệu cần thiết phải có trong hồ sơ khi tiến hành kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc là tổ chức. Khi chuẩn bị hồ sơ thì người khai thuế cần sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tùy thuộc vào đối tượng nộp thuế.

Việc sử dụng đúng mẫu tờ khai là rất quan trọng để tránh trường hợp hồ sơ bị trả lại hoặc nhu yếu sửa đổi do không phân phối được theo lao lý .

Nguyên tắc khai thuế nông nghiệp

– Người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm khai đúng chuẩn vào Tờ khai thuế những thông tin tương quan đến người nộp thuế như : tên, số chứng tỏ nhân dân, mã số thuế, địa chỉ nhận thông tin thuế ; Các thông tin tương quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích quy hoạnh, mục tiêu sử dụng. Nếu đất đã được cấp Giấy ghi nhận thì phải khai không thiếu những thông tin trên Giấy ghi nhận như số, ngày cấp, số tờ map, diện tích quy hoạnh đất, hạn mức ( nếu có ) .
Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể, Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác lập những chỉ tiêu tại phần xác lập của cơ quan chức năng trên tờ khai và chuyển cho Chi cục Thuế để làm địa thế căn cứ tính thuế .
Đối với hồ sơ khai thuế của tổ chức triển khai, trường hợp cần làm rõ 1 số ít chỉ tiêu tương quan làm địa thế căn cứ tính thuế theo ý kiến đề nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận và gửi cơ quan Thuế .
– Hàng năm, người nộp thuế không phải triển khai khai lại nếu không có sự đổi khác về người nộp thuế và những yếu tố dẫn đến biến hóa số thuế phải nộp .
Trường hợp phát sinh những vấn đề dẫn đến sự biến hóa về người nộp thuế thì người nộp thuế mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này trong thời hạn 30 ( ba mươi ) ngày kể từ ngày phát sinh những vấn đề trên ; Trường hợp phát sinh những yếu tố làm đổi khác số thuế phải nộp ( trừ trường hợp biến hóa giá 1 mét vuông đất tính thuế ) thì người nộp thuế phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ( ba mươi ) ngày kể từ ngày phát sinh những yếu tố làm đổi khác số thuế phải nộp .
– Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ vận dụng so với đất ở và đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .
Người nộp thuế thuộc diện phải kê khai tổng hợp theo hướng dẫn tại Thông tư này thì phải triển khai lập tờ khai tổng hợp và nộp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế đã chọn và ĐK .

Quy định về mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo lao lý tại thông tư 156 / 2013 thì mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm có 2 mẫu là mẫu số 02 / TK-SDDPNN phát hành kèm theo thông tư số 156 / TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ kinh tế tài chính dùng cho tổ chức triển khai khai thuế .
Mẫu số 01 phát hành kèm theo thông tư số 156 / TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ kinh tế tài chính dùng cho hộ mái ấm gia đình, cá thể khai thuế .
Trong mẫu này người khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần điền khá đầy đủ những thông tin theo mẫu như họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã số thuế, số chứng tỏ nhân dân ngày cấp và nơi cấp, địa chỉ cư trú cần ghi rõ thôn, xã, phường, huyện, tỉnh ;
– tin tức về địa chỉ nhận thông tin thuế, số thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước nếu có ;
– Các thông tin về thửa đất chịu thuế như địa chỉ, thôn, xã, huyện, tỉnh ; là thửa đất duy nhất ; ĐK kê khai tổng hợp tại … ghi rõ huyện, Q. ; đã có giấy ghi nhận, số giấy ghi nhận ngày cấp ; thửa đất số, tờ map số ; diện tích quy hoạnh đất phi nông nghiệp ghi trên giấy ghi nhận ; ghi rõ mục tiêu sử dụng ;
– Tổng diện tích trong thực tiễn ử dụng cho mục tiêu phi nông nghiệp ; ĐK nộp thuế, người nộp thuế hoàn toàn có thể lựa chọn một lần trong năm ; 2 lần trong năm ; nộp cho cả thời kỳ không thay đổi thì ghi số năm đơn cử .
Mẫu số 02 / TK-SDDPNN phát hành kèm theo thông tư số 156 / TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ kinh tế tài chính dùng cho tổ chức triển khai khai thuế .

Trong mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dành cho doanh nghiệp cũng cần điền đầy đủ các thông tin trong mẫu quy định như:

– tin tức người nộp thuế : ở đây sẽ là tên tổ chức triển khai nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ nhận thông tin thuế cần ghi đơn cử thôn, xã, quận huyện, tỉnh ; số điện thoại thông minh, tên của tổ chức triển khai, số thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước ;
– Điền không thiếu những thông tin về thửa đất chịu thuế như thửa đất, tờ map số, mục tiêu sử dụng ; đối tượng người tiêu dùng miễn, giảm thuế ;
– Căn cứ tính thuế : diện tích quy hoạnh đất thực tiễn sử dụng, thông tin xác lập giá đất, loại đất, mục tiêu sử dụng ; …
– Tổng số thuế phải nộp trước miễn giảm ; số thuế được miễn giảm, tổng số thuế phải nộp ; thời hạn thực thi việc nộp thuế .

Theo đó khi tổ chức, cá nhân tiến hành khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần phải sử dụng theo đúng mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định như trên.

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

( Dùng cho hộ mái ấm gia đình, cá thể )

[01] Kỳ tính thuế: Năm …..

[ 02 ] lần đầu : □ [ 03 ] bổ trợ lần thứ : □

I/ PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KHAI

1. Người nộp thuế [04] Họ và tên:

[ 05 ] Ngày tháng năm sinh : [ 06 ] Mã số thuế :
[ 07 ] Số CMND / hộ chiếu : [ 08 ] Ngày cấp : [ 09 ] Nơi cấp :
[ 10 ] Địa chỉ cư trú :
[ 10.1 ] Tổ / thôn : [ 10.2 ] Phường / xã / thị xã :
[ 10.3 ] Quận / huyện : [ 10.4 ] Tỉnh / Thành phố :
[ 11 ] Địa chỉ nhận thông tin thuế :
[ 12 ] Số tài khoản-tại ngân hàng nhà nước ( nếu có ) : [ 11.1 ] Điện thoại :

2. Đại lý thuế (nếu có) [13] Tên tổ chức:

[ 14 ] Mã số thuế :
[ 15 ] Địa chỉ nhận thông tin thuế :
[ 15.1 ] Phường / xã / thị xã :
[ 15.2 ] Quận / huyện : [ 15.3 ] Tỉnh / Thành phố :
[ 15.4 ] Điện thoại : Fax : E-Mail :
[ 15.5 ] Hợp đồng đại lý thuế : Số hợp đồng : Ngày : … / … / … ..

3. Thửa đất chịu thuế

[ 16 ] Địa chỉ : [ 17 ] Tổ / Thôn :
[ 18 ] P. / xã / thị xã : [ 19 ] Quận / huyện : [ 20 ] Tỉnh / Thành phố :
[ 21 ] Là thửa đất duy nhất : [ 22 ] Đăng ký kê khai tổng hợp tại ( Q. / huyện ) :
[ 23 ] Đã có giấy ghi nhận : Số giấy ghi nhận : [ 23.1 ] Ngày cấp :
[ 23.2 ] Thửa đất số : [ 23.3 ] Tờ map số :
[ 23.4 ] Diện tích đất phi nông nghiệp ghi trên GCN :
[ 23.5 ] Mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp ( đất ở, đất sản xuất kinh doanh thương mại … ) :
[ 24 ] Tổng diện tích thực tiễn sử dụng cho mục tiêu phi nông nghiệp :
[ 24.1 ] Diện tích đất sử dụng đúng mục tiêu :
[ 24.2 ] Diện tích đất sử dụng sai mục tiêu / chưa sử dụng theo đúng pháp luật :
[ 24.3 ] Hạn mức ( nếu có ) :
[ 24.4 ] Diện tích đất lấn, chiếm :
[ 25 ] Chưa có giấy ghi nhận : □ [ 25.1 ] Diện tích :
[ 25.2 ] Mục đích đang sử dụng :

4. [26] Đối với đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng):

[ 26.1 ] Loại nhà : [ 26.2 ] Diện tích : [ 26.3 ] Hệ số phân chia :

5. [27] Trường hợp miễn, giảm thuế: (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách,…)………

6. Đăng ký nộp thuế:

□ Nộp thuế một lần trong năm
□ Nộp thuế theo 2 lần trong năm
□ Nộp cho cả thời kỳ không thay đổi : năm : … .

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên :
Chứng chỉ hành nghề số : … … … .

…., Ngày …. tháng … .. năm … ..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, ghi rõ họ tên ; chức vụ và đóng dấu ( nếu có )

Tải (Download) Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho hộ gia đình, cá nhân

Tải (Download) Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho tổ chức

Lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Việc lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ được dựa trên địa thế căn cứ của Luật sử dụng đất phi nông nghiệp, những văn bản hướng dẫn có tương quan và địa thế căn cứ vào việc sử dụng đất phi nông nghiệp ở từng địa phương .
Để thực thi việc quản trị ngặt nghèo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho người sử dụng đất và bảo vệ công minh xã hội, công tác làm việc lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được triển khai đơn cử như sau :
– Quy định đơn cử về hồ sơ khai, tính và nộp thuế so với trường hợp phải nộp của năm và trường hợp khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ;
– Nơi nộp hồ sơ khai thuế, tính và nộp thuế ;
– Trong trường hợp không phải khai lại thì sẽ kiểm soát và điều chỉnh số liệu trên tờ khai từ chu kỳ luân hồi cũ sang chu kỳ luân hồi mới ;

– Những căn cứ tính thuế, giá tính thuế và thuế suất;

– Việc miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc thực thi miễn giảm thuế .

Trên đây là những nội dung cần thiết trong việc lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, việc chuẩn bị hồ sơ cũng phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết và sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Mong rằng qua nội dung bài viết trên của Luật Hoàng Phi đã giúp quý độc giả hiểu được rõ hơn về vấn đề hướng dẫn khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quy định của pháp luật hiện nay về mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay và quy định về việc lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *