Truy thu thuế là gì? Khi nào bị truy thu và quy định về thời hạn truy thu thuế?

Mục lục bài viết 1 1. Truy thu thuế là gì? 2 2. Truy thu thuế trong tiếng anh là gì? 3 3. Khi nào bị truy thu và quy định về thời hạn truy thu thuế? Trong quá trình kinh doanh thì việc phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là vấn đề mà […]

Trong quy trình kinh doanh thương mại thì việc phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế là yếu tố mà bất kể doanh nghiệp nào cũng chăm sóc. Trong đó, không phải đơn vị chức năng nào cũng tráng lệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm này mà lại có hành vi trốn thuế hoặc gian lận trong quy trình kê khai. Đối với những trường hợp này cơ quan nhà nước sẽ thực thi truy thu thuế so với phần thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Truy thu thuế là gì?

Thuế bị truy thu là những loại thuế chưa được thanh toán giao dịch một phần hoặc hàng loạt trong năm khi chúng đáo hạn. Việc truy thu thuế là một quyết định hành động hành chính của cơ quan thuế, nhu yếu đối tượng người tiêu dùng nộp thuế phải nộp phần thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Thuế bị truy thu đề cập đến những khoản nợ thuế từ năm trước đó. Người nộp thuế hoàn toàn có thể cố ý hoặc vô ý chưa nộp đủ thuế. Các lí do này gồm có : việc kê khai thu nhập và không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ; không báo cáo giải trình tổng thể thu nhập kiếm được trong năm tính thuế ; bỏ lỡ việc khai thuế trong năm tính thuế nhất định. Thuế bị truy thu không được trả lại hoàn toàn có thể là một yếu tố nghiêm trọng so với nhiều người nộp thuế không có đủ phương tiện đi lại để chi trả. Tùy thuộc vào thực trạng, chính phủ nước nhà hoàn toàn có thể thực thi một số ít kế hoạch để xử lí những khoản thuế bị truy thu, ví dụ điển hình như những khoản phí cấp bách, nhu yếu người nộp thuế phải trả tiền ngay lập tức hoặc đôi lúc đưa ra một chương trình bật mý tự nguyện giúp tránh những cáo buộc hình sự và được cho phép nhiều lựa chọn thanh toán giao dịch.

2. Truy thu thuế trong tiếng anh là gì?

– Truy thu thuế trong tiếng anh là Back Taxes – Định nghĩa về truy thu thuế trong tiếng anh được hiểu như sau : Tax arrears are administrative decisions that require subjects who have not fully paid taxes to fulfill their obligations, need not be decisions on sanctioning administrative violations, and the cause of the late tax payment may be due to subjective, objective intentional or inadvertent violation. If it is determined that the late payment of tax is due to an intentional violation of the law, the competent agency may issue a decision to sanction the administrative violation, even having criminal liability for the violator. – Một số từ vựng tiêu biểu vượt trội có tương quan trong cùng nghành thuế như :

Xem thêm: Thuế bị truy thu là gì? Tìm hiểu về thuế bị truy thu

1 – Tax : thuế 2 – Registrate : ĐK thuế 3 – Imposea tax : ấn định thuế 4 – Refund of tax : thủ tục hoàn thuế 5 – Tax offset : bù trừ thuế 6 – Examine : kiểm tra thuế 7 – Declare : khai báo thuế 8 – License tax : thuế môn bài

Xem thêm: Thời hiệu xử phạt, thời hạn truy thu thuế và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

9 – Company income tax : thuế thu nhập doanh nghiệp 10 – Personal income tax : thuế thu nhập cá thể 11 – Value added tax : thuế giá trị ngày càng tăng 12 – Income tax : thuế thu nhập 13 – Input sales tax : thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào 14 – Output sales tax : thuế giá trị ngày càng tăng đầu ra 15 – Capital transfer tax : thuế chuyển nhượng ủy quyền vốn 16 – Export / Import tax : thuế xuất, nhập khẩu

Xem thêm: Quy định về việc ấn định thuế đối với doanh nghiệp

17 – Registration tax : thuế trước bạ 18 – Excess profits tax : thuế siêu lợi nhuận 19 – Indirect tax : thuế gián thu 20 – Direct tax : thuế trực thu

3. Khi nào bị truy thu và quy định về thời hạn truy thu thuế?

Thứ nhất, trường hợp bị truy thu thuế

Về hành vi Trong quy trình kinh doanh thương mại của những doanh nghiệp yếu tố nộp những khoản thuế đã được lao lý vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm vừa là những gánh nặng nhất là so với những doanh nghiệp kinh doanh thương mại không hiệu suất cao. Từ đó dẫn đến nhiều trường hợp triển khai hành vi trốn thuế hoặc gian lận trong quy trình kê khai thuế. Các hành vi trốn thuế tùy từng mức độ hoàn toàn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị giải quyết và xử lý về hình sự, do đó những cá thể, doanh nghiệp rất cần nắm rõ những pháp luật về truy thu thuế để bảo vệ tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại. Truy thu thuế là quyết định hành động hành chính của cơ quan thuế, nhu yếu đối tượng người dùng nộp thuế cần phải nộp phần thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Thuế bị truy thu đề cập đến những khoản nợ thuế từ năm trước đó. Người nộp thuế hoàn toàn có thể cố ý hoặc vô ý chưa nộp đủ thuế. Các lí do này gồm có những hành vi như : việc kê khai thu nhập và không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ; không báo cáo giải trình toàn bộ thu nhập kiếm được trong năm tính thuế ; bỏ lỡ việc khai thuế trong năm tính thuế nhất định. Không phải mọi trường hợp truy thu thuế đều xuất phát từ hành vi vi phạm pháp lý. Truy thu thuế được xuất phát từ nhiều nguyên do khác nhau, hoàn toàn có thể không phải do hành vi vi phạm pháp lý của đối tượng người dùng nộp thuế. Về thực chất, truy thu thuế là quyết định hành động hành chính nhu yếu chủ thể chưa có nộp đủ thuế thực thi khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, không cần phải là quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính, và nguyên do của việc chậm nộp thuế hoàn toàn có thể do chủ quan, khách quan cố ý hoặc vô tình vi phạm. Nếu xác lập được việc nộp thuế trễ là do hành vi cố ý vi phạm pháp lý thì cơ quan có thẩm quyền hoàn toàn có thể sẽ ra quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính thậm chí còn là có nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự cho chủ thể vi phạm. Hình thức xử phạt hành vi vi phạm Một là, xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi trốn thuế Theo Điêu 17, Nghị định 125 / 2020 / NĐ-CP lao lý về hành vi này như sau : Điều 17. Xử phạt hành vi trốn thuế

1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a ) Không nộp hồ sơ ĐK thuế ; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp pháp luật tại điểm b, c khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Nghị định này ; b ) Không ghi chép trong sổ kế toán những khoản thu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế, trừ hành vi pháp luật tại Điều 16 Nghị định này ; c ) Không lập hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế so với giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã đáp ứng vào kỳ tính thuế tương ứng ; lập hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn trong thực tiễn và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế ; d ) Sử dụng hóa đơn không hợp pháp ; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm ; đ ) Sử dụng chứng từ không hợp pháp ; sử dụng không hợp pháp chứng từ ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng thực chất thanh toán giao dịch hoặc giá trị thanh toán giao dịch trong thực tiễn để xác lập sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được hoàn ; lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, sản phẩm & hàng hóa không đúng thực tiễn làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm ; e ) Sử dụng sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục tiêu lao lý mà không khai báo việc quy đổi mục tiêu sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế ; g ) Người nộp thuế có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong thời hạn xin ngừng, tạm ngừng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nhưng không thông tin với cơ quan thuế, trừ trường hợp lao lý tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định này. 2. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn so với người nộp thuế thực thi một trong những hành vi lao lý tại khoản 1 Điều này mà không có diễn biến tăng nặng, giảm nhẹ. 3. Phạt tiền 2 lần số thuế trốn so với người nộp thuế triển khai một trong những hành vi pháp luật tại khoản 1 Điều này mà có một diễn biến tăng nặng. 4. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn so với người nộp thuế thực thi một trong những hành vi lao lý tại khoản 1 Điều này có hai diễn biến tăng nặng. 5. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn so với người nộp thuế triển khai một trong những hành vi lao lý tại khoản 1 Điều này có từ ba diễn biến tăng nặng trở lên. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả : a ) Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước so với những hành vi vi phạm lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. Trường hợp hành vi trốn thuế theo lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn pháp luật tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này. b ) Buộc kiểm soát và điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế ( nếu có ) so với hành vi lao lý tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. 7. Các hành vi vi phạm pháp luật tại điểm b, đ, e khoản 1 Điều này bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng không làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chưa được hoàn thuế, không làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này. Hai là, truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế Điều 200, Bộ luật hình sự năm năm ngoái sửa đổi bổ trợ năm 2017 lao lý về tội trốn thuế như sau : Điều 200. Tội trốn thuế 1. Người nào thực thi một trong những hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội pháp luật tại những điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm : a ) Không nộp hồ sơ ĐK thuế ; không nộp hồ sơ khai thuế ; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo lao lý của pháp lý ; b ) Không ghi chép trong sổ kế toán những khoản thu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp ; c ) Không xuất hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị giao dịch thanh toán trong thực tiễn của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã bán ; d ) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu nguồn vào trong hoạt động giải trí phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn ; đ ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác lập sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn ; e ) Khai sai với trong thực tiễn sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ trợ hồ sơ khai thuế sau khi sản phẩm & hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp pháp luật tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này ; g ) Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu không thuộc trường hợp lao lý tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này ; h ) Câu kết với người gửi hàng để nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, nếu không thuộc trường hợp pháp luật tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này ; i ) Sử dụng sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục tiêu lao lý mà không khai báo việc quy đổi mục tiêu sử dụng với cơ quan quản trị thuế. 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm : a ) Có tổ chức triển khai ; b ) Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng ; c ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ; d ) Phạm tội 02 lần trở lên ; đ ) Tái phạm nguy khốn. 3. Phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm : 4. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài. 5. Pháp nhân thương mại phạm tội lao lý tại Điều này, thì bị phạt như sau : a ) Thực hiện một trong những hành vi pháp luật tại khoản 1 Điều này trốn thuế với số tiền từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị phán quyết về tội này hoặc về một trong những tội lao lý tại những điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng ; b ) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp lao lý tại những điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng ; c ) Phạm tội thuộc trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm ; d ) Phạm tội thuộc trường hợp lao lý tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động giải trí vĩnh viễn ;

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Thứ hai, thời hạn truy thu thuế

Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.
– Trường hợp, người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Ngày phát hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

– Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế theo hình thức phạt tiền (là ngày thực hiện xong các nghĩa vụ, yêu cầu ghi trong quyết định xử phạt hoặc từ ngày quyết định xử phạt được cưỡng chế thi hành) hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành chính về hành vi đó.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *