Tuyển Dụng – Đất Xuyên Việt

ĐẤT XUYÊN VIỆTYêu thích môi trường làm việc tự do. Tạo ra giá trị cho Khách Hàng và Bản Thân

Giá trị tạo ra

  • Làm việc đúng cam kết với khách hàng.
  • Phục vụ khách hàng như người thân. tận tình và chăm sóc
  • Luôn luôn lắng nghe ý kiến khách hàng

Là khách hàng

  • Làm việc như chính bạn là chủ công ty.
  • Không đỗ lỗi, không chờ đợi và tập trung vào giải pháp.
  • Sẵn sàng thay đổi, luôn nói “Yes” với những thử thách mới.

Là Trách nhiệm

  • Làm đến nơi đến chốn, không làm dối, không làm tắt.
  • Thông báo, khắc phục những gì mình không làm được
  • Bụng nghĩ sao miệng nói vậy, miệng nói sao tay làm vậy.

là chính trực

Vị trí tuyển dụng


tuyen-dung-truong-phong-kinh-doanh

Trường Phòng KInh Doanhtuyen-dung-quang-cao

Marketingtuyen-dung-nhan-vien-kinh-doanh

Contenttuyen-dung-nguoi-viet-bài

Nhân Viên Kinh Doanhtuyen-dung-nhan-vien-phap-ly

Thiết Kế Sơ Đồ Hình Ảnhtuyen-dung-thiet-ke

Người Làm Pháp Lý

CHúng tôi là Đất Xuyên Việt

Đất Xuyên Việt   tin rằng

Sự phát triển là môn thể thao đồng đội. Mỗi cá nhân phát triển tốt nhất khi tất cả lớn mạnh cùng nhau.