Việc làm tại AWS

Liên quan đến việc đi làm vào khoảng thời gian này, chúng tôi coi trọng địa điểm làm việc hơn bao giờ hết. Đối với một công ty lớn như AWS, không hề có giải pháp quay trở lại văn phòng làm việc nào phù hợp với mọi nhóm nhân viên. Vì vậy, để tối đa hóa khả năng cộng tác và kết nối, mỗi đội ngũ sẽ xác định cách thức phù hợp nhất với mình. Một số đội ngũ sẽ tiếp tục làm việc từ xa, một số có thể lập nhóm để quay trở lại văn phòng làm việc và có những đội ngũ sẽ chọn kết hợp cả hai phương án này. 

Chúng tôi luôn tìm cách tốt nhất để mang lại kết quả nổi bật mà vẫn duy trì được môi trường linh hoạt cho các nhà xây dựng của mình. Nếu thích làm việc từ xa hơn, bạn có thể tìm kiếm danh sách vị trí chỉ làm việc từ xa với số lượng ngày càng tăng của chúng tôi để tìm vai trò phù hợp với bạn. Đối với tất cả các vị trí khác, tần suất làm việc tại chỗ sẽ thay đổi tùy thuộc vào vai trò và đội ngũ mà bạn ứng tuyển.

Khám phá các cơ hội chỉ làm việc từ xa của chúng tôi »

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published.